Správa bola odoslaná úspešne

Dotácie

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Sme registrovaným oprávneným zhotoviteľom zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ak chcete získať alebo uplatniť poukážku na štátne dotácie alebo máte ďalšie otázky, napíšte nám.